Fin

10 September 2006

bumbieris
aizmirsu visu laiku ierakstīt, ka bumbieris ir veiksmīgi nonīcis… ar wordpressu esmu iepazinies… mazliet vēl te papētīšu citus layoutus… un tos ķēmus uz latviešu burtiem netaisos manuāli pārlabot 🙂

paldies, māksliniec, ka jūs bijāt… un paldies jums – gan jau vēl tiksimies…

Advertisements

Microsoft kretīnismi

28 February 2006

39msoffice.pngsoli pa solim, un uzvara būs mūsu… šodien tiksim galā ar vienu no viņu kretīnismiem – ar microsoft user data folderi, ko ms office spītīgi izveido mūsu documents folderī… velti dzēst – nākamreiz palaižot kādu no office progām, tas atkal tiks uzražots no jauna…

pateicoties mac os x hints, risinājums ļoti vienkāršs – jāpārbīda tas nolādētais microsoft user data folderis no documents uz lietotāja library/preferences folderi… pirms to dara, ieteicams aizvērt visas iespējamās office programmas – laikam jau ieskaitot arī messengeri… un aizvērt nozīmē noquitot nevis vienkārši aizvērt, ok?

un par godu microsoftam, te būs viena jautra filmiņa

38intel.pnges arī pielikšu savu sviesta pikucīti lielajā sviesta mucā

starp citu, tas the postal service ar glauno klipu, ko apple nokopēja, ir vokāli instrumentālais ansamblis, un šeit ir viņu mājas lapa… es sākumā domāju, ka tas ir ķipa amerikas pasts… nu, īstais, usps – kas vēstules iznēsā 🙂

ok, re kur bildes – screenshoti no spēles no one lives forever:

38nolf1.png38nolf2.png

Blogrolling

3 December 2005

blogrollingwe interrupt this program to blahblahblah… mazliet iepazīstin?šu ar mūsu websaita jaunumiem… tb, ne jaunumiem, bet uzbūvi, jo tie, kas lasa tikai rss fīdu, varbūt nemaz nezin, ka interneta lapas labaj? pusē var atrast bumbiera blogrollus… j? – šito jauno buzzv?rdiņu ierakstiet savos melnajos blociņos… blogrolls t? pati sen? linku kolekcija vien ir – atšķirība t?da, ka jauno linku pievienošanas procedūra ir krietni atvieglota, brīžiem pat autom?tiska.. un vēl dažas š?da tipa modern?s fiškas…

pagaid?m man ir tikai divi blog rolli, lai arī iespējams drīz par?dīsies trešais… bet nu bo… zem lasiet paši ir sav?kti linki uz jēdzīg?kajiem saitiem, no kuriem es pamat? arī iesūcu visu info… zem blog roll savuk?rt es lieku linkus uz ziņ?m/bildēm/video/utt, par ko man ir slinkums veidot atsevišķu ierakstu… pamat? tur atrodamas vis?das muļķības… un atšķirīb? no lasiet paši sadaļas, blog roll? uzr?dīsies tikai jaun?kie 20 linki…

t?… es p?r?k neaizraujos ar katra bloga ieraksta tagošanu 100 daž?dos veidos, ta?u p?ris jaunas kategorijas laikam drīzum? tiks izveidotas… arī pages sadaļa beidzot atdzīvosies – tur tiks b?ztas lielas bilžu gr?matas, kas galvenok?rt paredzētas switcheriem un t?… visp?r būs j?pielauž mahars, lai n?k palīg?… vismaz ar blogrollu… nu vai tad, lai kafiju uztaisa…

??? – gandrīz aizmirsu… k?ds var paskaidrot, ko nozīmē š?ds teksts, un ko es varu darīt lietas lab?… vai arī man j?gaida, kamēr wordpress.com izlabos kļūdas sav? gal?:

Can’t upload file for bumbieris because The data was not a complete XML-RPC response.: XML-RPC Response Parsing Failed.

dēļ šit?s figņas es nevaru bildes uploadēt kop? ar tekstu – man speci?li j?ielogojas caur weba interfeisu, un tur j?pievieno tas bildītes… sux…

PAPILDINĀTS: un vēl es tiko izlēmu, ka j?būt konsekvent?kam, hehe – turpm?k katra bloga ieraksta bildīte/ikona būs salinkota ar attiecīg? ieraksta individu?lo weblapu, nevis ar kaut k?du mistisku ?rējo linku…

USB kaķuša

2 December 2005

usbkatjushaes nez’… nav ko te daudz rakstīt… no bildes jau viss t?pat top skaidrs – pie usb pieslēdzamas un no kompja vad?mas zemļa-zemļa tipa raķetes… pirmais raunds – gr?matvedis vs sekret?re: my bonny is over the ocean… right on… klasiska ziemassvētku rotaļa… izprieca visai ģimenei, jo īpaši mortal combat nežēlīgaj? arēn? – br?lītis & m?siņa vs muris: die pussy die

un turpinot sas?pējušo tēmu – mans vienīgais secin?jums pagaid?m ir t?ds, ka mobilo telefonu ražot?ji patiesīb? pelna no telefonu l?dētaju p?rdošanas… ne velti katram ražot?jam savs konektora standarts… viņi ne pavisam nav ieinteresēti realizēt manu sapni… tehniski tas nebūt nav sarežģīti – nu t? vismaz es spriežu, ņemot vēr?, ka tiek ražoti pie-usb-pieslēdzami cimdi, pie-usb-pieslēdzamas zilas diodītes, pie-usb-pieslēdzams skuveklis, pie-usb-pieslēdzamas lavalampas, pie-usb-pieslēdzams gaisa atsvaidzin?t?js, pie-usb-pieslēdzams miniakv?rijs, pie-usb-pieslēdzams kafijas krūzes sildīt?js, pie-usb-pieslēdzams sniegavīrs un eglīte, pie-usb-pieslēdzams zīmuļdr?žamais, utt

Demokrātijas eksports

2 December 2005

usbšī gan nebūs nek?da iepriecinoš? ziņa… šeit var atrast windows media player form?ta video failu…

video diezgan uzskat?mi attaino, ar k?diem līdzekļiem tiek būvēta ir?kas demokr?tija… okup?cijas karaspēks brīvi brauk? pa iel?m, un apšauda visu, kas ien?k pr?t?… pie tam t? pat nav savienoto valstu armija, bet gan amerik?ņu priv?tfirm?m piederoši profesion?li bruņotie spēki, kas ir?k? aizsarg? amerik?ņu korpor?cijas, kam tika piešķirtas tiesības “atjaunot” armijas izpostītos objektus… veikla rok?de – hops, un pēkšņi viss pieder amerik?ņiem… demokr?tija zem autom?ta stobra… ai, ai, k?du kapu viņi sev rok…

es gan cenšos no t?s politikas izvairīties šaj? blog?, bet šitas ir p?r?k s?pīgs jaut?jums, jo t? kuce v.v.f. aizsūtīja arī mūsu karavīrus uz turieni… j?, man tas liekas pietiekami liels noziegums, lai sauktu viņu par kuci… protams, ka jums ir tiesības nepiekrist – vēl lab?k, ja ir arī pamatojums/viedoklis, ko atst?t koment?ros…

un šo tēmu nobeidzot, atcerējos par stendzinieku, kurš taisīja lielu šovu, kad bušs atbrauca, bet klusēja, kad v.v.f. iesaistīja latviju okup?cijas karaspēk?… man liekas, ka pasaule j?maina s?kot ar sevi, tad savu apk?rtni utt – tb, visus resursus vajadzēja veltīt cīņai par to, lai latvija nek?d? gadījum? neatbalstītu okup?cijas režīmu… bet lieli ērgļi neiesaist?s lok?l?s afēr?s, jo vai tad t?dam latvijas valdības opozicion?ram būs iespēja tikt pie kontrakta akmeņu eksportam uz parīzi… ņifiga… tapēc cilvēks, kurš rekl?mu pielīdzina m?kslai, lab?k izvēlas riet uz karav?nu – jēgas nav nek?das, toties troksnis (pr) gan liels… j?, es uzskatu, ka viedais p?rrunu laik? noliks iero?us, un pat ienaidnieku uzņems k? piekl?jas… m?jas izdekorēšana ar ciemiņa portretiem, kam piezīmētas ūsas, nenoliedzami izpelnīsies liel?ku pūļa atbalstu nek? garlaicīg? uzkopšana… apsveicu visus, kas uz ir?kas kara rēķina ir cēluši savu pr…

usbnu i dieniņa… ?, nu j? – piektdiena… weba pērles manu sirdi p?rz?ģēs… katrs n?kamais saits trak?ks par iepriekšējo…

mahars t?lavas novada 4. skautu vienības m?jas lap? (nez ko viņš tur meklēja) atrada jelgavas 41. un 10. vienības p?rg?jiena aprakstu… pusē man rad?s sajūta, ka es akmenī esmu sapīpējies zaļo… izlasot visu “41/10 log failu”, šī sajūta izdzisa… ta?u viet? n?ca cita – sajūta, ka es esmu saēdies sk?bi… jaudīgs teksts, jaudīgs – it īpaši komplekt? ar t?lavas skautu kopbildi… lūk daži cit?ti:

11:52 Meklējam ceļu kartē un ejam uz priekšu. Esam jautri. Ejam gar?m elektrolīnijai.
13:10 Redzam ozola lapas mež? kur? nav ozolu. Esam nedaudz nomaldījušies.
13:18 Dzirdam mašīnas, tikai katrs sav? pusē.
16:22 Lauks. Klajš lauks. Klajs, zaļš lauks. Lauka vidū autobuss (salauzts).
10:30 M?rcim slikti. Miks sadedzina z?baku.
13:45 Neko neredzam jo no mocīša n?k dūmi.

un t?d? gar?…